logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

สถาบันฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24

กำหนดการกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 สถานที่ วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ...

สถาบันฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน ๒ เล”

             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความยินดีเรียนเชิญท่านผู้สนใจ  เข้าร่วมรับฟังการเสวนา  ในหัวข้อ  ...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เล่าเรื่องสิ่งดีๆที่ปัตตานีบ้านฉัน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เล่าเรื่องสิ่งดีๆที่ปัตตานีบ้านฉัน"

เปิดตัวเว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” คลิกเดียวเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

        กรุงเทพฯ 6 มิถุนายน 2559 – คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยนายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เปิดตัวเว็บไซต์ ...

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม