logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

สถาบันฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอด การรำโนรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีเปิดรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมเสวนา "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10"

  สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมเสวนา "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10" 9 กันยายน 2559 นี้ เรามีนัดคุยกับนักสะสมเสวนากับคนทำพิพิธภัณฑ์ ในโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุม อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ กับ 3 วิทยากรชื่อดัง .. >>อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ นักสะสมเอ...

กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้”

กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม & กิจกรรมลานหัตถกรรมสาธิต และเสวนา ครั้งที่ 24 วันที่ 2-10 กันยายน 2559

สถาบันฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24

กำหนดการกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 สถานที่ วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ...

สถาบันฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน ๒ เล”

             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความยินดีเรียนเชิญท่านผู้สนใจ  เข้าร่วมรับฟังการเสวนา  ในหัวข้อ  ...

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม