ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่ออัลบั้ม ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
13 มีนาคม 2561