นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2018

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2018
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2018 เสพศิลป์
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
12 มีนาคม 2561