ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
12-13 มีนาคม 2561