งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่ออัลบั้มงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี