นิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18-30 เมษายน 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้