ผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับ เจ้าของรายการโทรทัศน์ เปิดตำนานกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ

ชื่ออัลบั้มผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับ เจ้าของรายการโทรทัศน์ เปิดตำนานกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ต้อนรับ เจ้าของรายการโทรทัศน์ เปิดตำนานกับ อ.เผ่าทอง ทองเจือ
ทางช่อง PPTV HD 36 วันที่ 19 เมษายน 2561