เสวนาเรื่อง ผ้าในวิถีถิ่นชายแดนใต้ และเรื่อง เสียง : จากชุมชนจะบังติกอ

ชื่ออัลบั้มเสวนาเรื่อง ผ้าในวิถีถิ่นชายแดนใต้ และเรื่อง เสียง : จากชุมชนจะบังติกอ
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเสวนาเรื่อง ผ้าในวิถีถิ่นชายแดนใต้ และเรื่อง เสียง : จากชุมชนจะบังติกอ
Iณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี เอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
3 พฤษภาคม 2561