วันกัลยาณิวัฒนา 2561

ชื่ออัลบั้มวันกัลยาณิวัฒนา 2561
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันอังคาร์ที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา