คณะสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มคณะสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคณะสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
โดยมีผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561