พิธีหล่อ สมโภชเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่ออัลบั้มพิธีหล่อ สมโภชเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดพิธีหล่อ สมโภชเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา
ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
และวัดประเวศ์ภูผา ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี