พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่ออัลบั้มพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดประเวศน์ภูผา ตำบลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
25 กรกฎาคม 2561