โครงการบาติกและลวดลายประยุกต์ (ลีมาบาติก)

ชื่ออัลบั้มโครงการบาติกและลวดลายประยุกต์ (ลีมาบาติก)
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดอบรมหลักสูตร : บาติกพิมพ์ลาย
และลวดลายประยุกต์จากผ้าลีมา โครงการบาติกและลวดลายประยุกต์ (ลีมาบาติก)
ภายใต้โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนวัฒนธรรม (Pattani Heritage City)
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี