มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 3 กันยายน 2559

ชื่ออัลบั้มมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 3 กันยายน 2559
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดลานเสวนาเรื่องดนตรี การแสดงจากนักเรียน โนราจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ โนราไข่เหลี้ยม