มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 กันยายน 2559

ชื่ออัลบั้มมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 กันยายน 2559
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการเสวนาเรื่องประวัมิศาสตร์ท้องถิ่น
นิทรรศการปัตตานี พหุวัฒนธรรม
การแสดงจากนักเรียน
การแสดงจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การแสดงจากวงฟรีสไตล์
คอนเสิร์ท แอม อินทิรา