มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 6 กันยายน 2559

ชื่ออัลบั้มมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 6 กันยายน 2559
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการเสวนาเรื่อง ประชาสังคม วัฒนธรรม สันติภาพชายแดนใต้
การแสดงจากนักเกรียน
คอนเสิร์ท เอกชับ ศรีวิชัย