มหกรรมศิลปวัฒนธรรม 7 กันยายน 2559

ชื่ออัลบั้มมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 7 กันยายน 2559
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการเสวนา เรื่อง กริช ศาสตราวุธ วิถี ตัวตน คนชายแดนใต้
งานอาหารอาเซียน
การแสดงจากนักเรียนนักศึกษา
ลูกทุ่งดวงจันทร์ สุวรรณี