นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "คน DO ศิลป์"

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "คน DO ศิลป์"
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม เข้าร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "คน DO ศิลป์"
ของนักศึกษาแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี