โครงการปั่นรวมใจไทย 2

ชื่ออัลบั้มโครงการปั่นรวมใจไทย 2
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการปั่นรวมใจไทย 2 "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" เมืองต้นแบบ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนใต้ตามโครงการ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 9 มีนาคม 2560