โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน แห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร

ชื่ออัลบั้มโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน แห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน
แห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดสงขลา”
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา