PR เชิงรุก สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ชื่ออัลบั้มPR เชิงรุก สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
และบุคลากร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปตามคณะ ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560