สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ชื่ออัลบั้มสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ของไทย
ซึ่งยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ได้จัดประเพณีสงกรานต์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560