นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดนักศึกษารายวิชา 870-204 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 1
คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 70 คน เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
24 เมษายน 2560