การประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ดิน

ชื่ออัลบั้มการประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ดิน
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ดิน
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.-15.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)