นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62" และ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62" และ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดด้วยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กำหนดจัดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒”และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๓” ระหว่างวันที่ ๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ