(กศน.) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำนักศึกษาเข้าเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้ม (กศน.) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำนักศึกษาเข้าเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำนักศึกษาเข้า เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้