ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560

ชื่ออัลบั้มผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบอุปกรณ์ทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้
และของใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องในวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560
เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลปัตตานี