งานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐

ชื่ออัลบั้มงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กิจกรรมทำบุญ ๓ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์)