อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียด รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และบุคลากร จากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มาเยื่ยมชม ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วันที่ 9 มิถุนายน 2560
โดยมี ผศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ