พิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา

ชื่ออัลบั้มพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษา
3 กรกฎาคม 2560