พิธีแห่เทียนพรรษา

ชื่ออัลบั้มพิธีแห่เทียนพรรษา
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดนพวงศาราม
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี