คณะนักท่องเที่ยว เข้าเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มคณะนักท่องเที่ยว เข้าเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคณะนักท่องเที่ยวจำนวน 40 คน
เข้าเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
6 กรกฎาคม 2560