นิทรรศการ ไทย - เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ.

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการ ไทย - เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ.
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดนิทรรศการ ไทย - เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี ม.อ.
ผลงานศิลปะที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเกาหลี
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์