นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕

ชื่ออัลบั้มนิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดThe 5th Asean Art Exhibition
วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี