งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25

ชื่ออัลบั้มงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25
ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้
4-12 กันยายน 2560