พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25

ชื่ออัลบั้มพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25
ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560