งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

ชื่ออัลบั้มงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารเรียนรวมตึก 19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี