คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยื่ยมชม หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยื่ยมชม หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มาเยื่ยมชมหอวัฒนธรรม และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติชายแดนใต้
ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา