ผู้บริหารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาต้อนรับ ทีมบริหารสำนักส่งเสริมฯมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

ชื่ออัลบั้มผู้บริหารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาต้อนรับ ทีมบริหารสำนักส่งเสริมฯมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียด ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ต้อนรับผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมฯ เนื่องในโอกาสได้เดินทางมามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่ผู้บริหารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิฒนา วันที่ 17 มกราคม 2561