ปฐมบทแห่งกริช

ชื่ออัลบั้มปฐมบทแห่งกริช
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมตามโครงการวิถีตานี :วิถีอาเซียน ประจำปี 2561
โดยในวันที่ 22 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปฐมบทแห่งกริช”ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มีการบรรยายและเสวนา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์และกำเนิดกริช” โดยนักวิชาการ ปราชญ์ และครูภูมิปัญญา
โดยมี ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาร่วมเสวนา