โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มโรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
มาเยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จำนวน 157 คน รวมครู
25 มกราคม 2561