โครงการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

ชื่ออัลบั้มโครงการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลากหลายเมนู เรียนรู้ร่วมกัน วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนร่วมเรียนรู้ สาธิตทดลองทำอาหารพื้นบ้านจากครูภูมิปัญญาทั้งอาหารคาวหวาน เช่น แกงมัสมั่นเนื้อ กอและฮ์ฆอแร็ง ขนมจาก อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสืบสาน อนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้คงอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป