โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง

ชื่ออัลบั้มโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา