รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการสถาบันฯ

ชื่ออัลบั้มรศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ต้อนรับ รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
29 มกราคม 2561