โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ชื่ออัลบั้มโรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคณะครูและนักเรียน ประมาณ 30 คน
โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
31 มกราคม 2561