กศน.โคกโพธิ์และโรงเรียนบ้านจูโวะ เยื่ยมชมสถาบันฯ

ชื่ออัลบั้มกศน.โคกโพธิ์และโรงเรียนบ้านจูโวะ เยื่ยมชมสถาบันฯ
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
และโรงเรียนบ้านจูโวะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เยื่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
12 กุมภาพันธ์ 2561