ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ชื่ออัลบั้มผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561
ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ปัตตานี
1 มีนาคม 2561