การพูดคุยเสวนาโดยผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับนายอิสระ กูรุง นักวิชาการศึกษา

ชื่ออัลบั้มการพูดคุยเสวนาโดยผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับนายอิสระ กูรุง นักวิชาการศึกษา
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีการพูดคุยเสวนาโดยผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นอาจารย์สอนรายวิชาการสื่อสารพหุวัฒนธรรม ร่วมกับอิสระ กูรุง นักวิชาการศึกษา ผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สามมิติชายแดนใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาการสื่อสารพหุวัฒนธรรม