โครงการ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์"

ชื่ออัลบั้มโครงการ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์"
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายโดยเชิญสื่อมวลชน ในจ.สงขลา
เข้าร่วมโครงการ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์"
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา