สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา news

สถาบันฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอด การรำโนรา ประจำปี ๒๕๕๙

         สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีเปิดรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่างว...

อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2016 12:22 Admin

แบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

แบบสำรวจความคิดเห็นในการจัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2016 16:31 Admin

ประวัติความเป็นมา

                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ที่  วิทยาเขตปัตตานี เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมมาตั้งแต่แผน...

อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2016 17:38 Admin

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปณิธาน            ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง            “ Our Soul is for the Benefit of Mankind ”

อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2016 16:15 Admin

วัฒนธรรม/ค่านิยม/สมรรถนะหลัก

วัฒนธรรมองค์กร          เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   ค่านิยมองค์กร  “Culture” C = Creating         ...

อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2016 16:25 Admin

ประกาศ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัล “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙” &hellip...

อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2016 14:16 Admin

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2016 14:58 Admin

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.กมล คงทอง                    ผู้อำนวยการสถาบันฯ                                    ...

อ่านต่อ
4 ก.ค. 2016 09:15 Admin

ทำเนียบผู้อำนวยการ

๑. ผู้ช่วยศาสตาจารย์วรรณี  พิพัฒนานุกฤษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๒ ๓. นายน้ำ  สุขอนันต์...

อ่านต่อ
4 ก.ค. 2016 10:15 Admin

กำหนดการและรายชื่อ โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา

กำหนดการ โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 – 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ........................................................

อ่านต่อ
4 ก.ค. 2016 11:03 Admin

ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร

1.ข้อบังคับจรรยาบรรณ 1.ข้อบังคับจรรยาบรรณ   2.ข้อบังคับจรรยาบรรณ 2.ข้อบังคับจรรยาบรรณ   3.แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ 3.แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ

อ่านต่อ
5 ก.ค. 2016 08:45 Admin

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

อ่านต่อ
5 ก.ค. 2016 15:24 Admin

เปิดตัวเว็บไซต์ “มิวเซียมไทยแลนด์” คลิกเดียวเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

        กรุงเทพฯ 6 มิถุนายน 2559 – คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยนายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เปิดตัวเว็บไซต์ ...

อ่านต่อ
9 ก.ค. 2016 06:24 Admin

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เล่าเรื่องสิ่งดีๆที่ปัตตานีบ้านฉัน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เล่าเรื่องสิ่งดีๆที่ปัตตานีบ้านฉัน"

อ่านต่อ
4 ส.ค. 2016 10:27 Admin

สถาบันฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน ๒ เล”

             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความยินดีเรียนเชิญท่านผู้สนใจ  เข้าร่วมรับฟังการเสวนา  ในหัวข้อ  ...

อ่านต่อ
5 ส.ค. 2016 16:47 Admin

กำหนดการกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 สถานที่ วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ...

อ่านต่อ
10 ส.ค. 2016 11:57 Admin

สถาบันฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมฯ เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24

อ่านต่อ
11 ส.ค. 2016 14:27 Admin

กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้”

กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม & กิจกรรมลานหัตถกรรมสาธิต และเสวนา ครั้งที่ 24 วันที่ 2-10 กันยายน 2559

อ่านต่อ
1 ก.ย. 2016 13:55 Admin

สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมเสวนา "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10"

  สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมเสวนา "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10" 9 กันยายน 2559 นี้ เรามีนัดคุยกับนักสะสมเสวนากับคนทำพิพิธภัณฑ์ ในโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุม อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ กับ 3 วิทยากรชื่อดัง .. >>อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ นักสะสมเอ...

อ่านต่อ
19 ก.ย. 2016 08:56 Admin